Travox logombos
Product Update
Product Update

TRAVOX IBE Our Product Update :: เพิ่มตัวเลือกการแสดงข้อมูล Description ใน Payment List

มาพบกันอีกครั้งสำหรับโปรดักส์อัพเดทในเดือนมิถุนายนนี้ หลายๆท่านคงเคยใช้รายงานในส่วนของ List Payment กันแล้วนะคะ บางท่านก็บอกว่าทำไมแสดงรายละเอียดยาวจัง ย่อได้ไหม บางท่านก็ชอบให้แสดงแบบเต็มๆ ทีมงานเอาใจไม่ถูกเลยคะ เลยเพิ่มตัวเลือก Show full description ให้สามารถเลือกใช้กันนะคะ วิธีการใช้งานก็สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้นะคะ

  1. เข้าไปในส่วนหลังบ้านของ MBOS เลือก Account > Report > List Payment
  2. ทำการกรอกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน หากต้องการให้แสดงรายละเอียดทั้งหมดให้เลือก Show full description แต่ถ้าไม่ต้องการให้รายงานแสดงรายการ description ทั้งหมดก็ไม่ต้องเลือกนะคะ
    • กรณีที่เลือก Show full description

ระบบจะแสดงข้อมูล Description ทั้งหมดในหน้ารายงาน ดังรูป


  • กรณีที่ไม่เลือก Show full description

ระบบจะแสดงข้อมูล Description เฉพาะชื่อบริษัทในหน้ารายงาน ดังรูป


Travox

About Travox MBOS

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                   อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox MBOS 2013