Travox logombos
Feature
Feature

ความสามารถ ทราวอกซ์ เอ็มบีโอเอส ไอบีอี Travox MBOS

WAYS TO DO GREAT WORK
WE HELP PEOPLE ... FIND BETTERFeatures Travox ระบบ MOS ออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายและ ระบบพยายามที่จะทำให้ขั้นตอนในการทำงานเริ่มตั้งแต่การจองไม่ว่าจะเป็น การจองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม หรือจะเป็นบริการอื่น ๆ ของทางบริษัท จนกระทั่งการส่งข้อมูลไปยังแผนกบัญชีเพื่อออกเอกสารทางการเงินสั้น และง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ จึงสามารถพูดได้ว่า ระบบ MOS ทำให้การทำงาน ของคุณง่าย สะดวกขึ้น

ระบบจะทำการเปิด booking และส่ง e-mail รายละเอียดต่าง ๆ เช่น voucher, viewtrip, itinerary ให้กับลูกค้ารวมถึงการพิมพ์ใบ ตม. ให้กับลูกค้าเพื่อความสะดวกสบาย หลังจากนั้นระบบจะทำการส่งข้อมูล ไปยังแผนบัญชี อย่างง่ายดายด้วยการกด SEND เพียงปุ่มเดียวเท่านั้น

ระบบ MBOS ​(Travox Mid Office System) รองรับการใช้งานแบบ Multi Language มีทั้ง ภาษาไทย, อังกฤษ และญี่ปุ่น เพียงแค่ Click ปุ่มเปลี่ยนภาษาเท่านั้น รวมถึง ภาษาอื่น ๆ ที่จะมีรองรับตามมาอีกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
Login – Security :เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของบริษัทท่าน ระบบ MBOS (Travox Mid Office System) ตระหนักถึงความปลอดภัยในจุดนี้ทำให้ก่อนเข้าใช้งานระบบ MBOS (Travox Mid Office System) จะต้องทำการ Login ก่อน ซึ่ง

ระบบ MBOS (Travox Mid Office System) จะมีการจัดเก็บการเข้าและออก จากระบบผ่านการ login ของแต่ละ user ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้

ระบบสามารถทำการ set user และ password ไม่จำกัดจำนวน รวมถึงสิทธิ์ที่ สามารถเข้าทำงาน ในแต่ละส่วนให้กับพนักงานแต่ละคนในการเข้าทำงาน

โดย user แต่ละ user สามารถเปลี่ยน password ได้ดัวยตัวเอง ดังนั้นจึงสามารถ มั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบนั้น คนที่ไม่มีสิทธิ์จะไม่สามารถเข้าถึงได้อย่าง แน่นอน

ระบบ MBOS (Travox Mid Office System) ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน และสามารถใช้งานจากที่ไหนก็ได้ที่มีอินเตอร์เน็ต


Link all GDS : สามารถเชื่อมต่อเพื่อดึงข้อมูลจาก GDS ทั้ง 3 ค่าย

เราเข้าใจถึงความผิดพลาดของการ Key ข้อมูลจึงทำให้ระบบ TRAVOX MBOS (Travox Mid Office System) รองรับการเชื่อม ต่อเพื่อดึงข้อมูล ตั๋วเครื่องบินจาก ทั้ง 3 ค่าย ไม่ว่าจะเป็น Galileo, Amadeus, Abacus ทำให้ไม่ต้อง ReKeyข้อมูล ลดความผิด พลาดและความล่าช้าในการทำงาน


Status : สีสถานะบอกกำกับ

มีสีบอกถึงสถานะต่าง ๆ ของแต่ละ Booking เช่น วงกลมด้านหน้า จะบอกถึง สถานะของแต่ละ Booking ว่าเป็น New Booking, รอเก็บเงิน, เก็บเงินเรียบร้อยแล้ว
P A H G T O เป็นสถานะบอกถึง ประเภทของ Booking ว่าเป็น Package Tour, AirTicket, Hotel, Group Tour, Transfer หรือ Other Service ดาวด้านหลังเป็น สถานะบอกถึงการจ่ายเงิน Supplier ว่าจะไปแล้ว หรือยังไม่ได้จ่าย


เปิด Booking ได้อย่างง่ายดายภายใน 3 Click

ระบบ TravoxMbos (Travox Mid office System) ง่ายในการใช้งานแค่ 3 click คุณก็สามารถ เปิด Booking ได้แล้วค่ะ
Real Time Messaging :ระบบส่งข้อความ

ระบบ TravoxMbos (Travox Mid office System) มีระบบ Real Time Messaging มาให้ด้วย เพื่อความสะดวกในการคุยกัน ระหว่างแผนก สามารถเขียนข้อความลงใน Real Time Messaging และระบบ TravoxMbos (Travox Mid office System) ยังเก็บข้อมูลที่ได้คุยกันไว้ให้อีกด้วย
Multi Currency :รองรับการใช้งานหลายสกุลเงิน

ระบบ TravoxMbos (Travox Mid office System) รองรับการทำงานได้ หลายสกุลเงิน ท่านสามารถ Set Rate ที่ ระบบ TravoxMbos (Travox Mid office System) จะนำมาคำนวณให้


Billing Information

ระบบ TravoxMbos (Travox Mid office System) ใส่ข้อมูลในการเปิด บิลจากแผนก Operation หรือ Reservation ได้เลยทำให้บัญชีลด ความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล

Cross Check : ระบบ TravoxMbos (Travox Mid office System)

เป็นระบบเดียวที่ให้คุณเห็นกำไรขาดทุนของแต่ละ Booking ได้อย่างชัดเจน
Invoice &Recept :รองรับการเปิดเอกสารทางด้านบัญชีได้อย่างง่ายดาย

ระบบ TravoxMbos (Travox Mid office System) เข้าใจระบบบัญชีของ Travel Agent ทำให้การออกเอกสารทางด้านบัญชีเป็นไปได้อย่างง่ายดาย เปลี่ยนแปลงได้ทุกส่วน รวมไปถึงการออกใบเสร็จรับเงินการออก Invoice ทำให้ลดปัญหาการ ยกเลิกเอกสาร

Document : ออกเอกสารต่าง ๆ ได้

ระบบ TravoxMbos (Travox Mid office System) มี เอกสารต่าง ๆ ที่จะทำให้ท่านสะดวก สบายในการทำงานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Confirmation Slip, Voucher, Immigration Form เป็นต้น ทำให้มั่นใจได้ว่าถ้าใช้ระบบ TravoxMbos (Travox Mid office System) แล้วท่านจะมีความสะดวกสบายในการทำงานมากยิ่งขึ้น


Report :รายงายต่าง ๆ

ระบบ TravoxMbos (Travox Mid office System) มีรายงานต่าง ๆ รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 50 รายงานไม่ว่าจะเป็นในส่วยของ Operation และ ของ Account เองก็ตามซึ่งรายงาน ที่มีนั่นคลอบคลุมการใช้งานของ Travel Agent แล้ว แต่ถ้า Report ที่ยังไม่มีสามารถ ขอเพิ่มเติมได้

Search : ระบบค้นหา

ระบบ TravoxMbos (Travox Mid office System) เข้าใจในลักษณะการทำงาน ของคนไทยจึงได้พยายามพัฒนาในส่วนของการค้นหาให้มีความแม่นยำ และค้นหาง่าย รวมถึงสามารถทำการ Export ข้อมูลออกมาเป็น Excel ทำให้สามารถนำข้อมูลออกมา ทำงานต่อได้
Travox

About Travox MBOS

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                   อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox MBOS 2013