Travox logombos
Activity

TRAVOX MBOS Our Activities :: Visit Newway Travel

ภาพบรรยากาศจากการอบรม Visit Newway Travel

Visit Newway Travel on 22-10-2010 @ Newway

Newway Travel

เมื่อคุณพลอยเดินทางมาถึง Newway Travel ก็ไม่รอช้าที่จะเริ่มสอบถามปัญหาที่พบในการใช้งานระบบกับคุณมณฑล Newway Travel

Newway Travel

หลังจากได้รับแจ้งปัญหาและให้คำแนะนำในการใช้งานกับคุณมณฑลเรียบร้อยแล้ว คุณพลอยก็ได้สอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบเพิ่มเติมกับคุณนัท Newwayต่อในทันที

Newway Travel

ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ คุณพลอยก็สามารถที่จะให้คำแนะนำการใช้งาน Travox MBOS ได้อย่างไม่สะดุด

Newway Travel

คราวนี้ ก็มาถึงการตรวจสอบการแก้ไขการใช้งานระบบที่ทางทีม Travox MBOS ได้แก้ไขให้กับ Newway Travel กับคุณนัท Newway

Newway Travel

หลังจากใช้งานระบบ คุณพลอยก็จะมีตัวอย่าง Report ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ Travox MBOS ส่งให้กับลูกค้า

Newway Travel

คุณพลอยได้มีการอธิบายรายละเอียดต่างๆ ในตัวอย่าง Report ให้กับคุณมณฑลเพื่อให้ความเข้าใจในกานำไปใช้มากขึ้น

Newway Travel

7. ก่อนกลับ เป็นที่ลืมไม่ได้เลยทีเดียว ต้องมีการเก็บภาพถ่ายร่วมกับคุณมณฑล คุณพลอย และคุณนัทไว้เป็นที่ระลึกอีกนิดนึงTravox

About Travox MBOS

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                   อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox MBOS 2013